Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Trening negocjacyjny - taktyki, strategie i symulacje negocjacyjne

Termin

20-10-2016, 21-10-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, gry symulacyjne, nagrywanie i odtwarzane scenki negocjacyjne, dyskusje uczestników

Liczba uczestników

16

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za negocjacje, prowadzenie konsultacji

Cele

Przygotowanie kadry i pracowników urzędów do prowadzenia efektywnych negocjacji z uwzględnieniem aspektów twardych i miękkich oraz ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat myślenia analitycznego i psychologii w negocjacjach
 • poznanie technik, taktyk i strategii negocjacyjnych oraz sposobów obrony przed nimi
 • nabycie umiejętności praktycznych negocjowania z uwzględnieniem tematyki administracyjnej

Program

 • Podstawy negocjacji: BATNA, ZOPA, granice ustępstw, model equalizera
 • Fazy prowadzenia negocjacji:  przygotowanie, dyskusja wstępna, proponowanie, przetarg, porozumienie, zamknięcie
 • Zasady negocjacji według modelu Harwardzkiego
 • Planowanie i kontrola negocjacji
 • Dylematy strategiczne negocjatora
 • Zasady zarządzania ustępstwami i strategia szachowa
 • Wykorzystanie diagramów użyteczności w negocjacjach
 • Schemat arbitrażowy Nasha
 • Poszerzanie pola negocjacji o dodatkowe kwestie
 • Negocjacje dystrybutywne i integracyjne, przykłady oraz odniesienia do teorii gier
 • Negocjacje miękkie, twarde i oparte o zasady
 • Taktyki negocjacyjne i sposoby przeciwdziałania im
 • Savoir vivre i etyka negocjatora
 • Negocjacje wielostronne, zasady sprawiedliwego podziału, wartość Shapleya, nukleolus
 • Skuteczna komunikacja: praktyka prezentacji, proksemika i kinezyka
 • Rozwiązywanie konfliktów w negocjacjach
 • Cechy skutecznych negocjatorów.
 • Gry i symulacje realnych sytuacji negocjacyjnych