Krzysztof Bobiński

 

trener, menadżer, psycholog. Obszar zainteresowań: praca zespołowa, umiejętności kierownicze, komunikacja, produktywność. Doświadczenia zdobyte na stanowiskach kierowniczych przenosi na praktykę w jaki sposób organizacja oddziałuje na człowieka, a człowiek na organizację. 

Prowadzone szkolenia