Tytuł szkolenia

Kreatywność, efektywność – innowacyjność w pracy

Termin

27-06-2022, 28-06-2022

Termin

27-28.06.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Pracujemy warsztatowo, interaktywnie. Wykorzystywane są gry, symulacje, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, które pozwalają doświadczyć omawianych sytuacji.

Liczba uczestników

14

Koszt

650.00 PLN

Adresat

 • Dyrektorzy, naczelnicy
 • Pracownicy działów personalnych
 • Osoby odpowiedzialne za realizację złożonych projektów

Cele

Poznanie narzędzi twórczego rozwiązywania problemów, nabycie umiejętności stosowania ich w pracy własnego zespołu

Efekty szkolenia

 • Nauczysz się przełamywać blokady myślenia
 • Poznasz zasady definiowania problemów, które pomagają w efektywnym działaniu
 • Przećwiczysz umiejętności wykorzystywania potencjału grupy do podejmowania optymalnych decyzji

Program

Myślenie twórcze vs twórcze rozwiązywanie problemów

 • Umiejętność prawidłowego zdefiniowania problemu
 • Podniesienie własnych możliwości w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Różne rodzaje inteligencji i różne rodzaje myślenia
 • Wzbogacenie oprogramowania umysłu
 • Fazy rozwiązywania problemu
 • Analiza sytuacji z wielu punktów widzenia

Techniki pobudzania kreatywności

 • Metody uatrakcyjniania pracy zespołowej podczas spotkań roboczych
 • Techniki definiowania problemu
 • Matryca oceny rozwiązań
 • Strategie rozpoznawania problemów i kreowania rozwiązań
 • Technika burzy mózgów i jej odmiany
 • Metody pobudzania kreatywności

Zasady pracy zespołowej

 • Procesy i interakcje w zespole
 • Budowa atmosfery sprzyjającej współpracy

Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków

 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie zespołu
 • Metoda SSK
  • Start – co zacznę po szkoleniu stosować
  • Stop – jakich działań zaprzestanę
  • Kontynuacja – czego nie będę zmieniał