Dariusz Wawrzeniecki

Psycholog, specjalista, praktyk w obszarach: komunikacja i rozwój. Facylitator. Trener rozwoju osobistego, wykładowca podyplomowych studiów trenerów grupowych Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi specjalistyczne warsztaty, podnoszące w trwały sposób indywidualną i grupową skuteczność działania zespołów zarządzających oraz stopień rozumienia procesów ludzkich w organizacjach.  

Prowadzone szkolenia