Dariusz Wawrzeniecki

Psycholog,  specjalista, praktyk w obszarach: komunikacjai rozwój. Facylitator. Trener rozwoju osobistego. Wykładowca akademicki. Organizator i merytoryczny opiekun Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjnego. Prowadzi specjalistyczne warsztaty, podnoszące w trwały sposób indywidualną i grupową skuteczność działania zespołów zarządzających oraz stopień rozumienia procesów ludzkich w organizacjach.

Prowadzone szkolenia