Tytuł szkolenia

Profesjonalna asystentka

Termin

21-03-2022, 22-03-2022

Termin

21-22.03.2022

Czas trwania

 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Wykład z elementami warsztatów

Liczba uczestników

12

Koszt

750.00 PLN

Adresat

Osoby pełniące funkcje sekretarskie i asystenckie

Cele

Celem szkolenia jest trening umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki w zakresie wykonywanych zadań z uwzględnieniem zasad planowania oraz pomocy w organizacji pracy przełożonego.

Efekty szkolenia

 • W części dotyczącej komunikacji interpersonalnej przećwiczone zostaną sposoby skutecznego przekazywania i zdobywania informacji, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów, asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz budowania profesjonalnego wizerunku.
 • W ramach umiejętności organizacyjnych szkolenie uczy technik i narzędzi efektywnej organizacji czasu.

Program

Asystentka – moje rozumienie roli i odpowiedzialności

 • Zakres zadań i odpowiedzialności
 • Wspieranie realizacji zadań szefa i zespołu
 • Dobre praktyki w pracy asystentki

Budowanie wizerunku

 • Pierwsze wrażenie
 • Zachowania wpływające na wizerunek i odbiór przez innych
 • Inteligencja emocjonalna – wybrane kompetencje
 • Pozytywna komunikacja – jakich słów unikać.

Umiejętności komunikacyjne

 • Komunikacja z szefem – zasady i warunki dobrej współpracy
 • Style komunikacji – dopasowanie komunikatu do odbiorcy
 • Odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji
 • Umiejętność zadawania dobrych pytań i zdobywanie informacji
 • Ryzyka w przekazywaniu informacji (fakty, a interpretacje)

Współpraca z innymi

 • Trudne sytuacje w pracy asystentki
 • Panowanie nad własnymi emocjami
 • Wzmacnianie pewności siebie
  Znaczenie asertywności w roli asystentki
 • Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi radzić?
 • Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych

Efektywność osobista

 • Cele-Ustalanie Priorytetów
 • Techniki planowania
 • Kluczowe koncepcje dotyczące planowania