Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Trudny klient? Profesjonalna obsługa

Termin

10-05-2021, 11-05-2021

Termin

10-11.05.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Pracujemy warsztatowo, interaktywnie. Wykorzystywane są gry, symulacje, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, które pozwalają doświadczyć omawianych sytuacji.

Liczba uczestników

14

Koszt

600.00 PLN

Adresat

 • Pracownicy biur obsługi klienta
 • Pracownicy działów personalnych, wspierający pracowników działów obsługowych
 • Dyrektorzy, naczelnicy, chcący podnieść jakość obsługi i wesprzeć pracowników działów obsługowych

Cele

 • Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami.
 • Zwiększenie jakości obsługi klienta i budowa dobrego wizerunku urzędu.

Efekty szkolenia

 • Dowiesz się jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak chroniąc siebie zachować profesjonalne podejście. Wypracujesz asertywne sposoby reagowania.
 • Przećwiczysz efektywne wzorce zachowań (standardy) w pracy z klientem w kontakcie telefonicznym i bezpośrednim.

Program

Trudne sytuacje w obsłudze klienta

 • Trudne sytuacje – dlaczego powstają i jak ich unikać?
 • Typy trudnego klienta i sposoby radzenia sobie z nim.
 • Co robić z klientem przekraczającym granice?
 • Identyfikacja najtrudniejszych sytuacji w kontakcie z klientem.
 • Radzenie sobie ze stresem podczas obsługi klienta.
 • Asertywność w obsłudze.
 • Zachowania asertywne na tle zachowań agresywnych, uległych i manipulujących.

Budowanie profesjonalnych relacji z klientem w urzędzie

 • Pierwsze wrażenie, czyli jak postępować w pierwszych sekundach z klientem.
 • Kształtowanie dobrych nawyków w obsłudze klienta.
 • Czynniki sukcesu w obsłudze klienta.
 • Po czym klienci oceniają jakość obsługi klienta?
 • Jak wykorzystać proste reguły psychologiczne by zwiększyć zadowolenie klienta?

Zasady obsługi klienta urzędu

 • Jak zbudować skuteczny standard obsługi klienta – kluczowe momenty.
 • Nawiązanie kontaktu z klientem, powitanie werbalne.
 • Budowanie zaufania klienta - omówienie procedur urzędowych.
 • Zasady rozmowy z klientem zadawanie pytań.
 • Czego unikać w kontakcie z klientem.

Najważniejsze zasady obsługi przez telefon

 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych nawiązywanych i odbieranych.
 • Telefoniczny savoir-vivre.
 • Jak szybko i efektywnie prowadzić rozmowy telefoniczne?

Sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Psychologia stresu i jego wpływ na podejmowanie decyzji i reagowanie we współpracy z ludźmi.
 • Jak w kontakcie z trudnym klientem nie utracić pewności siebie?
 • Umiejętność obrony interesów i stanowiska firmy w kontakcie z trudnym klientem.
 • Jak w trudnych sytuacjach zachować panowanie nad sobą?
 • Utrzymywanie higieny psychicznej w pracy.