Tytuł szkolenia

Studium dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym (RODO) - moduł II

Termin

09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020

Termin

9-11.12.2020

Czas trwania

godz. 9.00-16.00 tj. 3 dni szkoleniowe (24 godz. dydaktyczne)

Forma zajęć

duża część zajęć prowadzona jest metodą warsztatową, co gwarantuje wyższą skuteczność przyswajania wiedzy i umożliwia skoncentrowanie się na zagadnieniach praktycznych a nie teoretycznych

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

1390.00 PLN

Adresat

osoby, które wspierają administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO  oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych – w szczególności inspektorzy ochrony danych, osoby ich zastępujące oraz wspierające ich pracę, a także osoby, które koordynują w swoich jednostkach organizacyjnych tematy dotyczące ochrony danych osobowych

Cele

doskonalenia kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych w zakresie komunikacji z pracownikami, przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz pisania klauz informacyjnych i redagowania materiałów informacyjnych.

Efekty szkolenia

 • uporządkowanie wiedzy z zakresu przekazywania wiedzy, prowadzenia szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych i RODO
 • nabycie umiejętności poprawnego przygotowania klauzul informacyjnych i materiałów szkoleniowych
 • nabycie nowych kompetencji zawodowych: udoskonalenie sposobu prowadzenia warsztatów
 • poznanie narzędzi trenerskich
 • praktyczny udział w ćwiczeniach, symulacjach, praca na aktualnych casach i materiałach

Program

1. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (dzień 1)

 • Sukces w komunikacji – pierwsze wrażenie (ile trwa, jak je osiągnąć i jak je utrzymać)
 • Budowanie relacji ze słuchaczami
 • Język wypowiedzi, czyli jak przystępnie szkolić z tematyki ochrony danych osobowych
 • Język ciała, czyli jak mówić
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych, czyli ile informacji i jak je przedstawić
 • Wpływ na słuchaczy i radzenie sobie z trudnym odbiorcą

2. Sztuka argumentacji w komunikacji i wywieranie pozytywnego wpływu (dzień 2)

 • Czym jest perswazja, czemu służy i kiedy ją stosujemy
 • Czym jest manipulacja; jak rozróżnić perswazję od manipulacji
 • Metoda „made to stick”, czyli przyczepne koncepcje
 • Reguły psychologiczne w komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie technik odzwierciedlania i dostrojenia do grupy lub partnera
 • Przegląd technik perswazyjnych powszechnie stosowanych i warunki oraz sposoby ich używania

3. Prosta polszczyzna (dzień 3)

 • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Teksty, które robią wrażenie – dobre praktyki z Polski i ze świata
 • Proste informacje a prawo
 • Redagowanie informacji dla podmiotów danych i innych materiałów informacyjnych Czym jest perswazja, czemu służy i kiedy ją stosujemy