Tytuł szkolenia

Profesjonalna asystentka/asystent

Termin

30-09-2019, 01-10-2019

Termin

30.09-01.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty (zadania, symulacje, gry menadżerskie)

Liczba uczestników

12 osób

Koszt

890.00 PLN

Adresat

Osoby pełniące funkcje sekretarskie i asystenckie

Cele

Celem szkolenia jest trening umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki w zakresie wykonywanych zadań z uwzględnieniem zasad planowania oraz pomocy w organizacji pracy przełożonego.

Efekty szkolenia

 • w części dotyczącej komunikacji interpersonalnej przećwiczone zostaną sposoby skutecznego przekazywania i zdobywania informacji, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów, asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz budowania profesjonalnego wizerunku w ramach umiejętności organizacyjnych szkolenie uczy technik
 • i narzędzi efektywnej organizacji czasu

Program

Asystentka – moje rozumienie roli i odpowiedzialności

 • Zakres zadań i odpowiedzialności
 • Wspieranie realizacji zadań szefa i zespołu
 • Dobre praktyki w pracy asystentki

Budowanie wizerunku

 • Pierwsze wrażenie
 • Zachowania wpływające na wizerunek i odbiór przez innych
 • Inteligencja emocjonalna – wybrane kompetencje
 • Pozytywna komunikacja – jakich słów unikać.

Umiejętności komunikacyjne

 • Komunikacja z szefem – zasady i warunki dobrej współpracy
 • Style komunikacji – dopasowanie komunikatu do odbiorcy
 • Odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji
 • Umiejętność zadawania dobrych pytań i zdobywanie informacji
 • Ryzyka w przekazywaniu informacji (fakty, a interpretacje)

Współpraca z innymi

 • Trudne sytuacje w pracy asystentki
 • Panowanie nad własnymi emocjami
 • Wzmacnianie pewności siebie