Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Negocjacje w urzędzie

Termin

26-04-2021, 27-04-2021

Termin

26-27.04.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

14

Koszt

600.00 PLN

Adresat

Osoby funkcyjne w Urzędzie

Cele

Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnych negocjacji wewnętrznych oraz zewnętrznych

Poznanie alternatywnych technik prowadzenia negocjacji i zdobycie umiejętności dopasowania ich do swoich potrzeb. Poznanie swoich osobistych kompetencji w kontekście negocjacji i podnoszenie ich w dążeniu do doskonałości

Program

Istota negocjacji

 • Przeciwnik czy partner?
 • Konflikt interesów
 • Otwartość, naiwność, „dylemat więźnia”
 • Strategia negocjacji a komunikacja
 • Typowe błędy
 • Jak dostać to czego chcesz?
 • Negocjacje jako proces
 • Fazy negocjacji

Budowanie umiejętności skutecznego negocjatora

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Umiejętność stawiania celów
 • Rola zrozumienia drugiej strony
 • Techniki zdobywania informacji
 • Aktywne słuchanie
 • Pozawerbalne aspekty komunikacji

 

Techniki perswazji i wpływ społeczny w negocjacjach

 • Zasady wywierania wpływu
 • Odzwierciedlenie i harmonizowanie
 • Budowanie i rola pozytywnego nastroju (torowanie)
 • Świadome kształtowanie wizerunku
 • Argumentacja a proces negocjacji

Zarządzanie sobą w negocjacjach

 • Kompetencje osobiste
 • Ograniczające przekonania
 • Identyfikacja własnych schematów poznawczych
 • Kontrola emocji

Komunikacja werbalna

 • Koncentrowanie uwagi
 • Utrwalanie bądź osłabianie siły przekazu

Źródła siły w negocjacjach i budowanie własnej wartości

 • Negocjacje pozycyjne
 • BATNA