Tytuł szkolenia

Kreatywność, efektywność – innowacyjność w pracy

Termin

14-04-2020, 15-04-2020

Termin

14-15.04.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

interaktywny warsztat, gry, symulacje, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe

Liczba uczestników

14

Koszt

950.00 PLN

Adresat

 • dyrektorzy, naczelnicy
 • pracownicy działów personalnych
 • osoby odpowiedzialne za realizację złożonych projektów

Cele

Poznanie narzędzi twórczego rozwiązywania problemów, nabycie umiejętności stosowania ich w pracy własnego zespołu.

Efekty szkolenia

 • nauczysz się przełamywać blokady myślenia
 • poznasz zasady definiowania problemów, które pomagają w efektywnym działaniu
 • przećwiczysz umiejętności wykorzystywania potencjału grupy do podejmowania optymalnych decyzji.  

Program

Myślenie twórcze vs twórcze rozwiązywanie problemów

 • Umiejętność prawidłowego zdefiniowania problemu
 • Podniesienie własnych możliwości w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Różne rodzaje inteligencji i różne rodzaje myślenia
 • Wzbogacenie oprogramowania umysłu
 • Fazy rozwiązywania problemu
 • Analiza sytuacji z wielu punktów widzenia

Techniki pobudzania kreatywności

 • Metody uatrakcyjniania pracy zespołowej podczas spotkań roboczych
 • Techniki definiowania problemu
 • Matryca oceny rozwiązań
 • Strategie rozpoznawania problemów i kreowania rozwiązań
 • Technika burzy mózgów i jej odmiany
 • Metody pobudzania kreatywności

Zasady pracy zespołowej

 • Procesy i interakcje w zespole
 • Budowa atmosfery sprzyjającej współpracy