Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem w administracji publicznej

Termin

07-11-2022, 08-11-2022

Termin

7-8.11.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

750.00 PLN

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej oraz dla pracowników działów HR, odpowiedzialnych za pomoc w rozwijaniu pracowników.

Cele

 • Poznanie zasad budowania efektywności zespołu i sprzyjającej atmosfery pracy.
 • Pogłębienie świadomości siebie (co jest moją mocną stroną, co powinienem rozwijać).
 • Przećwiczenie kluczowych interwencji menadżerskich.

Efekty szkolenia

 • Dowiesz się, jak wzmacniać swój autorytet menedżerski.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności budowania relacji  z pracownikami.
 • Poznasz zasady motywowania.
 • Przećwiczysz wyznaczanie celów i delegowanie zadań.
 • Wypracujesz sposoby reagowania na trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem.

Program

Przywództwo i kierowanie zespołem

 • Rola przywódcy
 • Elementy budujące i niszczące autorytet szefa w zespole
 • Style kierowania – jak dopasować styl pracy do pracownika?
 • Jak zarządzać aby nie demotywować podwładnych

Zasady motywowania

 • Motywacyjna funkcja celu lub precyzyjnie określonego zadania
 • Co motywuje pracowników?
 • Motywacja finansowa i poza finansowa
 • Błędy motywowania - co demotywuje najbardziej?

Wyznaczanie celów  –delegowanie zadań

 • Rola jasnego stawiania celów
 • Cele i zadania a zaangażowanie podwładnych w pracę oraz zwiększenie ich samodzielności
 • Cele i zadania a identyfikacja z pracodawcą
 • Zasady delegowania

Zasady prowadzenia skutecznych rozmów z pracownikami

 • Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy
 • Zasady przekazywania ocen pozytywnych
 • Zasady przekazywania ocen negatywnych
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak radzić sobie z frustracją, postawą bierną, roszczeniową lub agresją podwładnego