Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

Termin

01-06-2017, 02-06-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Mini - wykłady, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Dariusz Wawrzeniecki

Adresat

Wszyscy urzędnicy mający kontakt z klientem zewnętrznym

Cele

Zwiększenie jakości obsługi klienta i budowa dobrego wizerunku urzędu

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy o elementach w największym stopniu wpływających na przyjazny wizerunek urzędu
 • poznanie efektywnych wzorców zachowań (standardów) w pracy
 • z klientem w kontakcie telefonicznym i bezpośrednim
 • wypracowanie asertywnych sposobów reagowania na trudne sytuacje

Program

Budowanie profesjonalnych relacji z klientem w urzędzie

 • Specyfika i potrzeby klienta urzędu.
 • Pierwsze wrażenie.
 • Kształtowanie dobrych nawyków w obsłudze klienta.
 • Czynniki sukcesu w obsłudze klienta.
 • Po czym klienci oceniają jakość obsługi klienta?
 • Jak wykorzystać proste reguły psychologiczne by zwiększyć zadowolenie klienta?

Zasady obsługi klienta urzędu

 • Jak zbudować skuteczny standard obsługi klienta (ścieżka klienta)?
 • Nawiązanie kontaktu z klientem, powitanie werbalne.
 • Budowanie zaufania klienta - omówienie procedur urzędowych.
 • Zasady rozmowy z klientem, zadawanie pytań.
 • Czego unikać w kontakcie z klientem?

Najważniejsze zasady obsługi przez telefon

 • Etapy rozmowy telefonicznej.
 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych nawiązywanych i odbieranych.
 • Telefoniczny savoir-vivre.
 • Jak szybko i efektywnie prowadzić rozmowy telefoniczne?

Trudne sytuacje w obsłudze klienta

 • Trudne sytuacje – dlaczego powstają i jak ich unikać?
 • Typy trudnego klienta i sposoby radzenia sobie z nim.
 • Co robić z klientem przekraczającym granice?
 • Identyfikacja najtrudniejszych sytuacji w kontakcie z klientem.
 • Radzenie sobie ze stresem podczas obsługi klienta.
 • Asertywność w obsłudze.
 • Zachowania asertywne na tle zachowań agresywnych, uległych i manipulujących.