Tytuł szkolenia

Profesjonalna asystentka

Termin

20-09-2018, 21-09-2018

Termin

20-21.09.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty interaktywne

Liczba uczestników

12

Koszt

890.00 PLN

Adresat

osoby pełniące funkcje sekretarskie i asystenckie

Cele

Trening umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki w zakresie wykonywanych zadań z uwzględnieniem zasad planowania oraz pomocy w organizacji pracy przełożonego.

Efekty szkolenia

  • w ramach umiejętności organizacyjnych szkolenie uczy technik i narzędzi efektywnej organizacji czasu.
  • w części dotyczącej komunikacji interpersonalnej przećwiczone zostaną sposoby skutecznego przekazywania i zdobywania informacji, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów, asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz budowania profesjonalnego wizerunku.

Program

  • Asystentka – moje rozumienie roli i odpowiedzialności

Zakres zadań i odpowiedzialności
Wspieranie realizacji zadań szefa i zespołu
Dobre praktyki w pracy asystentki

  • Budowanie wizerunku

Pierwsze wrażenie
Zachowania wpływające na wizerunek i odbiór przez innych
Inteligencja emocjonalna – wybrane kompetencje
Pozytywna komunikacja – jakich słów unikać.

  • Umiejętności komunikacyjne

Komunikacja z szefem – zasady i warunki dobrej współpracy
Style komunikacji – dopasowanie komunikatu do odbiorcy
Odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji
Umiejętność zadawania dobrych pytań i zdobywanie informacji
Ryzyka w przekazywaniu informacji (fakty, a interpretacje)

  • Praca zespołowa

Panowanie nad własnymi emocjami
Wzmacnianie pewności siebie
Znaczenie asertywności w roli asystentki
Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi radzić?
Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych
Trudne sytuacje w pracy asystentki

  • Efektywność osobista

Cele-Ustalanie Priorytetów
Techniki planowania
Kluczowe koncepcje dotyczące planowania