Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Akademia Trenera Wewnętrznego - TRAIN THE TRAINER

Termin

22-03-2021, 23-03-2021

Termin

 • 22-23.03.2021r.
 • 12-13.04.2021r.
 • 17-18.05.2021r.

Czas trwania

48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Pracujemy warsztatowo, interaktywnie. Wykorzystywane są gry, symulacje, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, które pozwalają doświadczyć omawianych sytuacji.

Liczba uczestników

14

Koszt

1150.00 PLN

Adresat

 • Osoby, które przygotowują się do roli trenera wewnętrznego
 • Trenerzy wewnętrzni, którzy chcą doskonalić swój warsztat
 • Trenerzy i osoby, zajmujący się w administracji prowadzeniem zajęć z tzw. tematów twardych, chcący urozmaicić prowadzone zajęcia
 • Dyrektorzy, naczelnicy, którzy prowadzą spotkania

Cele

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do roli trenera wewnętrznego w administracji. W ramach szkolenia uczestnicy poznają zasady projektowania i prowadzenia szkoleń oraz działań rozwojowych z pozycji trenera wewnętrznego w administracji.

Efekty szkolenia

 • Nauczą się planowania i projektowania szkoleń oraz materiałów szkoleniowych.
 • Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania i moderowania grupą.
 • Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością

Program

W prowadzenie w rolę trenera

 • Trener w administracji - Ja jako trener
 • Kluczowe kompetencje trenerskie - omówienie
 • Autodiagnoza, moja mocna strona, obszary do rozwoju
 • Matryca wpływów – na co jako trener mam wpływ, gdzie powinienem koncentrować swoje działanie
 • Autoprezentacja trenera – profesjonalny wizerunek, ubiór, zachowanie, pierwsze wrażenie, efekt Pigmaliona, nawiązanie relacji

Projektowanie programów szkoleniowych

 • Analiza i wyznaczanie celów - metoda „5W: who, when, where, why + how”
 • Badanie i definiowanie potrzeb szkoleniowych
 • Etapy tworzenia programów szkoleniowych i projektowanie modułów
 • Dopasowanie metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy
 • Jak uczą się dorośli? - zarys psychologiczne mechanizmy uczenia się - elementy psychologii uczenia się
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych - ćwiczenie wprowadzające do problematyki uczenia:
 • Bariery w uczeniu się dorosłych – czego unikać na szkoleniu
 • Metody oceny efektywności szkoleń (model Kirkapatricka)

Trening kompetencji trenerskich

 • Źródła i budowanie autorytetu trenerskiego.
 • Kompetencje komunikacyjne i interpersonalne.
  • Aktywne słuchanie, klaryfikacja, podsumowywanie, parafrazowanie.
 • Klarowne prezentowanie wiedzy – zasady prowadzenia miniwykładów.
 • Abecadło trenerskiej komunikacji - prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Jak prowadzić sesję pytań i prowadzić dyskusję? Typy trudnych pytań. Katalog sposobów reagowania
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Świadoma autoprezentacja w trakcie wystąpień publicznych.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.
 • Praca z głosem.

Prowadzenie szkolenia i dynamika grupy

 • Kontakt i kontrakt - zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami.
 • Budowanie relacji z grupą- zasady (co robić na przerwach, po szkoleniu z grupą czyli jak budować relacje i trzymać granice)?
 • Przybory trenera – co ze sobą mieć?
 • Kuchnia trenerska –co robić przed rozpoczęciem, jak ustawić sale, gdzie stać?
 • Tworzenie środowiska wspierającego uczenie - humor na szkoleniu.
 • Techniki aktywizowania grupy
  • Budowanie zainteresowania
  • Interaktywne formy pracy
 • „Energizery” - utrzymanie dynamiki grupy poprzez gry i zabawy podtrzymujące energię.
 • Struktura przekazu
  • Metoda BBC
  • Organizacja treści pod kątem logiki wywodu
  • Używanie metafor i porównań - storytelling
  • Haki pamięciowe (co uczestnicy mają zapamiętać)
 • Podsumowywanie dyskusji – jak wyprowadzić mocne wnioski.
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach szkoleniowych.