Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem w administracji publicznej

Termin

03-10-2019, 04-10-2019

Termin

3-4.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty (zadania, symulacje, gry menedżerskie)

Liczba uczestników

12

Koszt

950.00 PLN

Adresat

 • kadra zarządzającej
 • pracownicy działów HR
 • urzędnicy  odpowiedzialni za pomoc w rozwijaniu pracowników

Cele

Poznanie zasad budowania efektywności zespołu i sprzyjającej atmosfery pracy. Pogłębienie świadomości siebie (co jest moją mocną stroną, co powinienem rozwijać). Przećwiczenie kluczowych interwencji menedżerskich.

Efekty szkolenia

 • dowiesz się, jak wzmacniać swój autorytet menedżerski
 • udoskonalisz swoje umiejętności budowania relacji  z pracownikami
 • poznasz zasady motywowania
 • przećwiczysz wyznaczanie celów i delegowanie zadań
 • wypracujesz sposoby reagowania na trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem

Program

 • Przywództwo i kierowanie zespołem
  • rola przywódcy
  • elementy budujące i niszczące autorytet szefa w zespole
  • style kierowania – jak dopasować styl pracy do pracownika?
  • jak zarządzać aby nie demotywować podwładnych
 • Zasady motywowania
  • motywacyjna funkcja celu lub precyzyjnie określonego zadania
  • co motywuje pracowników?
  • motywacja finansowa i poza finansowa
  • błędy motywowania - co demotywuje najbardziej?
 • Wyznaczanie celów  –delegowanie zadań
  • rola jasnego stawiania celów
  • cele i zadania a zaangażowanie podwładnych w pracę oraz zwiększenie ich samodzielności
  • cele i zadania a identyfikacja z pracodawcą
  • zasady delegowania
 • Zasady prowadzenia skutecznych rozmów z pracownikami
  • przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy
  • zasady przekazywania ocen pozytywnych
  • zasady przekazywania ocen negatywnych
  • konstruktywna krytyka
  • jak radzić sobie z frustracją, postawą bierną, roszczeniową lub agresją podwładnego