Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Profesjonalna asystentka/Profesjonalny asystent

Termin

15-10-2020, 16-10-2020

Termin

15-16.10.2020

Czas trwania

 2 dni szkoleniowe, 12 godzin dydaktycznych godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

12

Koszt

600.00 PLN

Adresat

Osoby pełniące funkcje sekretarskie i asystenckie

Cele

Celem szkolenia jest trening umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki w zakresie wykonywanych zadań z uwzględnieniem zasad planowania oraz pomocy w organizacji pracy przełożonego.

Efekty szkolenia

 • W ramach umiejętności organizacyjnych szkolenie uczy technik i narzędzi efektywnej organizacji czasu.
 • W części dotyczącej komunikacji interpersonalnej przećwiczone zostaną sposoby skutecznego przekazywania i zdobywania informacji, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów, asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz budowania profesjonalnego wizerunku.

Program

Asystentka – moje rozumienie roli i odpowiedzialności

 • Zakres zadań i odpowiedzialności
 • Wspieranie realizacji zadań szefa i zespołu
 • Dobre praktyki w pracy asystentki

 

Budowanie wizerunku

 • Pierwsze wrażenie
 • Zachowania wpływające na wizerunek i odbiór przez innych
 • Inteligencja emocjonalna – wybrane kompetencje
 • Pozytywna komunikacja – jakich słów unikać.

 

Umiejętności komunikacyjne

 • Komunikacja z szefem – zasady i warunki dobrej współpracy
 • Style komunikacji – dopasowanie komunikatu do odbiorcy
 • Odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji
 • Umiejętność zadawania dobrych pytań i zdobywanie informacji
 • Ryzyka w przekazywaniu informacji (fakty, a interpretacje)

 

Praca zespołowa

 • Panowanie nad własnymi emocjami
 • Wzmacnianie pewności siebie
  Znaczenie asertywności w roli asystentki
 • Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi radzić?
 • Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Trudne sytuacje w pracy asystentki

 

Efektywność osobista

 • Cele-Ustalanie Priorytetów
 • Techniki planowania
 • Kluczowe koncepcje dotyczące planowania