Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE – Zarządzanie pracą zdalną zespołu. Delegowanie i rozliczanie zadań

Termin

06-05-2020, 07-05-2020

Termin

6-7.05.2020

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 8 godzin dydaktycznych, w godz. 10.00 - 13.30 

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Adresat

Kierownicy, naczelnicy, kadra zarządzająca

Cele

Dostarczenie wiedzy oraz omówienie zasad koordynowania pracy zespołu w warunkach ograniczonego kontaktu

Efekty szkolenia

Przygotowanie do skutecznego zarządzania w warunkach pracy zdalnej

Program

Dowiesz się jak organizować pracę zespołu, jakie narzędzia wykorzystać, w jaki sposób stawiać cele i zadania oraz jak rozliczać ich wykonanie. Specyfika obecnej sytuacji – co się zmieniło?

Jak w obecnej sytuacji wspierać ludzi i budować poczucia bezpieczeństwa, poczucie, że dalej jesteśmy zespołem.