Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Efektywne zarządzanie zespołem - szkolenie centralne w Łodzi

Termin

19-09-2019, 20-09-2019

Termin

19-20.09.2019 - rekrutacja zakończona

Czas trwania

16 godz. dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat, ćwiczenia, miniwykład, dyskusja i analiza studiów przypadku

Liczba uczestników

15

Prowadzący

Krzysztof Bobiński

Adresat

 • osoby, które kierują zespołami w urzędach terenowych

Cele

 • poznanie zasad budowania efektywności zespołu i sprzyjającej atmosfery pracy
 • pogłębienie świadomości siebie (co jest moją mocną stroną, co powinienem rozwijać)
 • przećwiczenie kluczowych interwencji menedżerskich

Efekty szkolenia

 • dowiesz się, jak wzmocnić swój autorytet menedżerski
 • udoskonalisz swoje umiejętności budowania relacji z pracownikami
 • poznasz zasady motywowania
 • przećwiczysz wyznaczanie celów i delegowanie zadań
 • wypracujesz sposoby reagowania na trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem

Program

1. Rola przełożonego

 • budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności, realizacji powierzonych zadań i wzajemnym zaufaniu
 • praca na własnej postawie jako przełożonego

2. Styl kierowania

 • rozpoznanie własnego preferowanego stylu kierowania
 • dostosowanie stylu kierowania do dojrzałości pracownika

3. Cele - sposób na budowanie zespołu

 • jak realizować cele w służbie cywilnej
 • jak komunikować cele podwładnym
 • kryteria jakościowe celów (co jest ważne dla przełożonego)
 • zasady delegowania (warunki i cechy celu SMART)
 • monitowanie realizacji. Cele i zadania są delegowane, aby były zrealizowane

4. Udzielanie informacji zwrotnej

 • informacja zwrotna służy nie tylko korygowaniu zachowań, ale także chwaleniu
 • informacja zwrotna powinna odbywać się w sprzyjających warunkach, jej przyjęciu
 • zasady udzielania informacji zwrotnej (FUKO - fakty, ustosunkowanie się, konsekwencje, oczekiwania) 

5. Motywowanie 

 • nagradzanie vs budowanie wewnętrznego zaangażowania
 • pozafinansowe metody motywowania

6. Warunki sprzyjające tworzeniu środowiska pracy opartego na innowacjach