Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Profesjonalna Asystentka/Profesjonalny Asystent

Termin

24-05-2021, 25-05-2021

Termin

24-25.05.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-12.00)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

14

Koszt

420.00 PLN

Adresat

Osoby pełniące funkcje sekretarskie i asystenckie

Cele

Trening umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki/Asystenta w zakresie wykonywanych zadań z uwzględnieniem zasad planowania oraz pomocy w organizacji pracy przełożonego.

Efekty szkolenia

 • Co to znaczy być profesjonalną asystentką/profesjonalnym asystentem
 • Skuteczność i asertywność w relacji z innymi
 • Wspieranie realizacji zadań przełożonego/przełożonej i zespołu
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Komunikacja z przełożonym/przełożoną – zasady i warunki dobrej współpracy
 • Ryzyka w przekazywaniu informacji (fakty, a interpretacje)
 • Style komunikacji – dopasowanie komunikatu do odbiorcy
 • Pozytywna komunikacja – jakich słów unikać.
 • Umiejętność zadawania dobrych pytań i zdobywanie informacji
 • Praca zespołowa
 • Panowanie nad własnymi emocjami
 • Wzmacnianie pewności siebie
 • Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Trudne sytuacje w pracy asystentki/asystenta
 • Efektywność osobista
 • Cele-Ustalanie Priorytetów
 • Techniki planowania
 • Kluczowe koncepcje dotyczące planowania

Program

 • Co to znaczy być profesjonalną asystentką/profesjonalnym asystentem

Skuteczność i asertywność w relacji z innymi

Wspieranie realizacji zadań przełożonego/przełożonej i zespołu

 • Umiejętności komunikacyjne

Komunikacja z przełożonym/przełożoną – zasady i warunki dobrej współpracy

Ryzyka w przekazywaniu informacji (fakty, a interpretacje)

Style komunikacji – dopasowanie komunikatu do odbiorcy

Pozytywna komunikacja – jakich słów unikać.

Umiejętność zadawania dobrych pytań i zdobywanie informacji

 • Praca zespołowa

Panowanie nad własnymi emocjami

Wzmacnianie pewności siebie

Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych

Trudne sytuacje w pracy asystentki/asystenta

 • Efektywność osobista

Cele-Ustalanie Priorytetów

Techniki planowania

Kluczowe koncepcje dotyczące planowania