Harmonogram i program

Planowane terminy zjazdów

 • 12-13 grudnia 2019 r. – inauguracja i I zjazd (2 dni) 
 • 27-31 stycznia 2020 r. – II zjazd (5 dni) 
 • 24-25 lutego 2020 r. – III zjazd (2 dni) 
 • 26-27 marca 2020 r. – IV zjazd (2 dni) 
 • 20-24 kwietnia 2020 r. – V zjazd (5 dni) 
 • 28-29 maja 2020 r. – VI zjazd (2 dni) 
 • 17-18 czerwca 2020 r. – VII zjazd (2 dni) i zakończenie 

Harmonogram dzienny zjazdu 

 • 8.00 – 9.30 – I sesja 
  • 9.30 – 9.40 – przerwa 
 • 9.40 – 11.10 – II sesja 
  • 11.10 – 11.20 – przerwa  
 • 11.20 – 12.50 – III sesja 
  • 12.50 – 13.20 – przerwa obiadowa 
 • 13.20 – 14.50 – IV sesja  
  • 14.50 – 15.00 – przerwa 
 • 15.00 – 16.00 – język angielski (w zależności od poziomu uczestników – w 2 lub 3 grupach) 

Program

 1. Regulacje prawne i specyfika służby cywilnej
 • Ustawa o służbie cywilnej i prawo urzędnicze w aspekcie kierowniczym z elementami Kodeksu Pracy 
 • Zasady służby cywilnej i zasady etyki w służbie cywilnej w praktyce 
 • Odpowiedzialność urzędnicza 
 • Kontrola zarządcza 
 • Zarządzanie danymi i informacją w administracji – dostęp do informacji publicznej, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych  
 • Cyberbezpieczeństwo  
 1. Trening kompetencji kierowniczych 
 • Rola kierownicza  w administracji publicznej 
 • Ocenianie i motywowanie pracowników 
 • Wyzwania menedżera – asertywność 
 • Planowanie i organizacja pracy
 1. Warsztaty rozwoju kompetencji osobistych   
 • Na poziomie indywidualnym 
  • Inteligencja emocjonalna – praca z emocjami własnymi i innych
  • Efektywne radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, trudnymi, konfliktowymi 
  • Praca na mocnych stronach 
 • Na poziomie grupowym 
  • Integracja zespołu wokół wymiany wiedzy, gotowości do dzielenia się informacjami 
  • Efektywna komunikacja w zespole 
  • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktu, presji, stresu 
 1. Aktualne trendy zarządzania instytucjami publicznymi  
 • Design Thinking  
 • Zarządzanie ludźmi poprzez pracę z talentami – przegląd metodyk
 • Zarządzanie projektami – przegląd metodyk
 • GOVTECH 
 1. Podwyższenie kompetencji personalnych 
 • Wprowadzenie do protokołu dyplomatycznego z lunchem szkoleniowym 
 • Wystąpienia publiczne – szkolenie z kamerą  
 • Prosty język urzędowy, rodzaje pism i dokumentów urzędowych i zasady ich formułowania 
 • Zaawansowane techniki wyszukiwania informacji 
 1. English language training for Civil Servants (możliwość przystąpienia do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego) 
 2. Program mentoringowy (dla chętnych) 
 3. Planowane wizyty studyjne krajowe i zagraniczne