Olga Petelczyc

Wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych; od prawie 20 lat zajmuje się prowadzeniem kontroli i audytów w obszarze ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych w tym systemów zgodności; posiada doświadczenie w pracy z sygnalistami; certyfikowana audytorka; posiada duże doświadczenie we współpracy ze służbami audytu i kontroli w tym m.in. NIK, ETO, OLAF, CBA, KE itp.; wykładowca i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach; Na zaproszenie OECD moderowała jeden z paneli na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting w marcu 2018 r. w Paryżu. W listopadzie 2019 r na zaproszenie Komisji Europejskiej w trakcie konferencji w Brukseli „From hindsight to insight and beyond – How Internal Audit may contribute to foresight” dzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie audytowania kultury organizacji. Jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym zorganizowanym przez KPRM oraz szkolenia z antykorupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji, brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej, ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich, Pełnomocnik IIA Polska ds. CSR. Autorka publikacji z zakresu audytu, zarządzania ryzykiem. Prowadzi bloga oraz bezpłatne webinary #Audittalks na tematy z wiązane z audytem i ESG.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia