Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Sygnaliści - przeciwdziałanie nadużyciom w tym tworzenie bezpiecznych systemów raportowania naruszeń prawa

Termin

26-04-2022

Termin

26.04.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych w zakresie zgłaszania przepadków naruszenia prawa oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom
 • osoby dokonujące analizy ryzyka
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli
 • konsultanci/rzecznicy ds. etyki
 • osoby zainteresowane tematem etyki, nadużyć, przeciwdziałaniem korupcji 

Cele

 • Wskazanie praktycznych rozwiązań i najlepszych praktyk w zakresie tworzenia systemów ochrony sygnalistów.
 • Przedstawienie zagadnienia sygnalistów w szerszym kontekście tj. jako elementu systemu zgodności, przeciwdziałania nadużyciom i budowania zdrowej kultury organizacji.

Efekty szkolenia

 •  Znajomość wymogów prawnych i najlepszych praktyce w zakresie przeciwdziałania nadużyciom
 • Wiedza na temat tworzenia systemów dla sygnalistów
 • umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć
 • umiejętność zastosowania najlepszych praktyk w codziennej pracy
 • znajomość konsekwencji zaistnienia nadużyć
 • umiejętność wykorzystania informacji od sygnalistów oraz wyników audytu i kontroli do doskonalenia systemu kontroli zarządczej

Program

 • nowe regulacje dotyczące sygnalistów, w tym wymogi dotyczące systemów informowania o przypadkach naruszenia prawa,
 • funkcjonowanie środowiska wewnętrznego, kultury organizacyjnej oraz etyka w organizacji, w tym badanie dojrzałości etyki w organizacji
 • wytyczne i praktyki międzynarodowe w tym nowe Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 • tworzenie efektywnych systemów dla „sygnalistów”
 • role i odpowiedzialności w systemie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
 • społeczne skutki nadużyć
 • wpływ COVID-19 na wystąpienie nadużyć
 • prowadzenie działań następczych
 • odpowiedzialność za przeciwdziałanie nadużyciom oraz konsekwencje prawne