Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Kontrola i audyt projektów współfinansowanych ze środków UE

Termin

23-04-2020, 24-04-2020

Termin

23-24.04.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z warsztatami

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • osoby prowadzące lub nadzorujące proces kontroli
 • osoby tworzące procedury kontroli
 • osoby realizujące projekty europejskie
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli

Cele

Dostarczenie uczestnikowi praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia kontroli i audytu projektów europejskich oraz prowadzenia nadzoru nad organizacjami, którym takie kontrole są zlecane.

Efekty szkolenia

 • znajomość zasad prowadzenia audytu i kontroli
 • umiejętność zastosowania w praktyce wytycznych KE dot. wymagań dla systemu zarządzania i kontroli
 • znajomość symptomów nadużyć w projektach europejskich
 • umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnienia ryzyka nadużyć w projektach
 • sprawny nadzór nad organizacjami prowadzącymi kontrole

Program

 • System zarządzania i kontroli- ogólne zagadnienia
 • Zasady prowadzenia audytu i kontroli
 • Proces kontroli/audytu – od przygotowania do oceny jakości
 • Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka
 • Wytyczne KE dotyczące zarządzania ryzykiem nadużyć
 • Symptomy nieprawidłowości i nadużyć
 • Źródła informacji o nieprawidłowościach i ich wykorzystanie w analizie ryzyka