Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Wykrywanie symptomów nadużyć w świetle programów audytu lub kontroli

Termin

22-11-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład połączony z warsztatami

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli
 • osoby zajmujące się kontrolą projektów współfinansowanych z UE

Cele

 • zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć
 • pozyskanie wiedzy o sposobie identyfikacji symptomów nadużyć i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce

Efekty szkolenia

 • zrozumienie istoty procesu przeciwdziałania wystąpieniu ryzyka nadużyć
 • nabycie umiejętności wykorzystania dostępnych źródeł informacji do identyfikacji symptomów nadużyć oraz wykorzystywania ich  w tworzeniu programów audytu/kontroli

Program

- Spojrzenie strategiczne:

 • strategia KE w zakresie zwalczania nadużyć
 • krajowe strategie w zakresie zwalczania nadużyć
 • praktyki międzynarodowe mogące stanowić źródło kryteriów efektywnościowych w procesie tworzenia programów audytu i kontroli
 • standardy kontroli zarządczej a wykrywanie nadużyć
 • Wytyczne OLAF:
 1. symptomy mogące świadczyć o występowaniu nadużyć/nieetycznych zachowań;
 2. źródła informacji o ryzykach nadużyć/nieetycznych zachowań w administracji

- Warsztaty - definiowanie/identyfikowanie ryzyka nadużyć w tym identyfikowanie symptomów występowania nadużyć/nieetycznych zachowań na podstawie informacji pochodzących z różnych kanałów komunikacji oraz tworzenie na tej podstawie programów audytu/kontroli.