Tytuł szkolenia

Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE

Termin

30-06-2022, 01-07-2022

Termin

30.06-01.07.2022

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 12 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-14.15)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • Pracownicy komórek zajmujących się kontrolą i nadzorem nad projektami współfinansowanymi z UE
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Osoby nadzorujące proces kontroli
 • Osoby tworzące procedury kontroli
 • Osoby realizujące projekty europejskie
 • Audytorzy zewnętrzni

Cele

Dostarczenie uczestnikowi praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia kontroli i audytu projektów europejskich oraz prowadzenia nadzoru nad organizacjami, którym takie kontrole są zlecane

Efekty szkolenia

 • Znajomość zasad prowadzenia audytu i kontroli, całego procesu od planowania do oceny jakości, w tym najczęstszych błędów w prowadzeniu kontroli
 • Umiejętność zastosowania w praktyce wytycznych KE dot. wymagań dla systemu zarządzania i kontroli
 • Znajomość symptomów nadużyć w projektach europejskich
 • Znajomość zasad nadzoru nad organizacjami, którym zlecono prowadzenie kontroli na miejscu u Beneficjenta
 • Umiejętność ograniczenia ryzyk nieprawidłowości oraz opóźnień w refundacji środków poprzez sprawne zorganizowanie procesu kontroli

Program

 • System zarządzania i kontroli- ogólne zagadnienia
 • Zasady prowadzenia audytu i kontroli
 • Wnioski na nową perspektywę 2021-2017 wynikające z raportów ETO i OECD
 • Nowa Strategia KE dotycząca przeciwdziałania nadużyciom 
 • Proces kontroli/audytu – od przygotowania do oceny jakości
 • Najczęstsze błędy w prowadzeniu kontroli
 • Pułapki myślowe w pracy kontrolera
 • Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka
 • Symptomy nieprawidłowości i nadużyć
 • Źródła informacji o nieprawidłowościach i ich wykorzystanie w analizie ryzyka
 • Zasady nadzoru nad wykonawca zewnętrznym
 • wymiana dobrych praktyk między uczestnikami, sesja pytań i odpowiedzi w zakresie zagadnień problemowych zgłaszanych przez uczestników