Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Pisanie sprawozdań z audytów i kontroli

Termin

20-05-2021

Termin

20.05.2021

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • Audytorzy wewnętrzni
 • Audytorzy zewnętrzni,
 • Kontrolerzy,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań z działania systemu kontroli zarządczej,
 • Pracownicy działów compliance,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie różnego rodzaju raportów okresowych.

Cele

Podniesienie umiejętności pracowników w pisaniu sprawozdań/informacji pokontrolnych z audytów i kontroli oraz innych raportów sporządzanych w instytucjach. Skrócenie czasu finalnego pisania sprawozdań oraz zwiększenie ich przejrzystości a co za tym idzie szybsze dotarcie z komunikatem do odbiorcy.

Efekty szkolenia

 • Skrócenie czasu pisania sprawozdań/wystąpień pokontrolnych,
 • Umiejętność jasnego formułowania ustaleń bez konieczności pogrubiania, podkreślania, zmiany koloru najważniejszej treści,
 • Umiejętność dostosowania sprawozdania do rodzaju zadania (zapewniające, kontrolne, doradcze, sprawdzające, raport okresowy),
 • Znajomość najczęściej popełnianych błędów i wiedza jak ich unikać
 • Znajomość zasad stosowania strony biernej i interpunkcji w zależności od celu sprawozdania
 • Umiejętność okiełznania długich zdań,
 • Wiedza na temat zbędnych wyrazów "zapychaczy" i znajomość zasad unikania ich przy pisani sprawozdań,
 • Nauka na błędach innych, zbiór praktycznych wskazówek do wykorzystania od ręki

Program

 1. Zanim zaczniesz audyt/kontrolę:
 • Ustalanie odbiorców i celów sprawozdania,
 • Określanie sposób zbierania informacji i dowód na potrzeby przygotowania sprawozdania,
 • Określanie formatu sprawozdania,
 • Komunikacja z klientem w trakcie formułowania ustaleń,

 

 1. Kiedy powstanie pierwszy draft:
 • Weryfikacja czy zakres ustaleń i zakres audytu są tożsame,
 • Ustalanie kluczowych komunikatów,
 • Unikanie błędów w opisie stanu faktycznego poprawne formułowanie komunikatów
 • Weryfikacja struktury sprawozdania, pod kątem szybkości dotarcia do kluczowych informacji pozwala szybko,
 • Sprawdzenie czy sposób konstruowania treści jest obiektywny i nie zawiera krytycznych sformułowań w miejsce faktów,
 • Weryfikacja błędów, literówek,
 • Sposób przygotowywania załączników,
 • Spójność pomiędzy ustaleniami, opisem przyczyn i skutków oraz zaleceniami,

 

 1. Zatwierdzenie raportu przez koordynatora zadania lub osobę kierującą komórką audytu/kontroli
 • Ustalenie sposobu komunikacji i uwzględniania poprawek,
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej i dodatkowe prace w ramach audytu/kontroli,
 • Przegląd jakości prowadzony przez osobę odpowiedzialna za nadzór nad zadaniem i ostateczną treścią sprawozdania,
 • Komunikacja z odbiorcą wyników i prezentacja wyników najwyższemu kierownictwu i radzie nadzorczej/komitetowi audytu.