Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

System zarządzania i kontroli w perspektywie finansowej 2014-2020

Termin

23-11-2017

Termin

23.11.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład połączony z warsztatami

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

  • audytorzy wewnętrzni
  • pracownicy komórek kontroli, szczególnie osoby odpowiedzialne za kontrolę systemową
  • osoby tworzące procedury dotyczące kontraktacji i wdrażania programów współfinansowanych z UE
  • osoby realizujące projekty współfinansowane z UE
  • osoby zajmujące się kontrolą projektów współfinansowanych z UE

Cele

  • zapoznanie uczestników z wytycznymi KE w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w pespektywie finansowej 2014-2020
  • pozyskanie wiedzy w jaki sposób w praktyce wykorzystać wytyczne do podnoszenia efektywności systemu wdrażania

Efekty szkolenia

Pozyskanie wiedzy w jaki sposób powinien funkcjonować system zarządzania i kontroli. Oraz tego jakie mechanizmy kontrolne powinny zostać zawarte w procedurach wynikające z wymogów UE

Program

Spojrzenie strategiczne:

  • Omówienie systemu wdrażania
  • Zapoznanie uczestników z wytycznymi KE w zakresie podstawowych wymogów dotyczących systemu zarządzania i kontroli oraz wytycznych w zakresie oceny ryzyka nadużyć
  • główne różnice pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a perspektywą finansową 2014-2020

Warsztaty – w oparciu o kryteria wynikające z wytycznych KE uczestnicy będą ćwiczyć identyfikowanie słabości systemu zarządzania i kontroli oraz rekomendowanie usprawnień w systemie