Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE

Termin

01-12-2020, 02-12-2020

Termin

1-2.12.2020

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • Osoby prowadzące lub nadzorujące proces kontroli
 • Osoby tworzące procedury kontroli
 • Osoby realizujące projekty europejskie
 • audytorzy wewnętrzni
 • audytorzy zewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli

Cele

Dostarczenie uczestnikowi praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia kontroli i audytu projektów europejskich oraz prowadzenia nadzoru nad organizacjami, którym takie kontrole są zlecane.

Efekty szkolenia

 • Znajomość zasad prowadzenia audytu i kontroli
 • Umiejętność zastosowania w praktyce wytycznych KE dot. wymagań dla systemu zarządzania i kontroli
 • Znajomość symptomów nadużyć w projektach europejskich
 • Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnienia ryzyka nadużyć w projektach
 • Sprawny nadzór nad organizacjami prowadzącymi kontrole
 • Umiejętność ograniczenia ryzyk nieprawidłowości oraz opóźnień w refundacji środków przez osoby nadzorujące realizacje projektów

Program

 • System zarządzania i kontroli- ogólne zagadnienia
 • Zasady prowadzenia audytu i kontroli
 • Wnioski na nową perspektywę 2021-2017 wynikające z raportów ETO i OECD
 • Nowa Strategia KE dotycząca przeciwdziałania nadużyciom 
 • Proces kontroli/audytu – od przygotowania do oceny jakości
 • Najczęstsze błędy w prowadzeniu kontroli
 • pułapki myślowe w pracy kontrolera
 • Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka
 • Symptomy nieprawidłowości i nadużyć
 • Źródła informacji o nieprawidłowościach i ich wykorzystanie w analizie ryzyka
 • Zasady nadzoru nad wykonawca zewnętrznym
 • wymiana dobrych praktyk między uczestnikami, sesja pytań i odpowiedzi w zakresie zagadnień problemowych zgłaszanych przez uczestników