Tytuł szkolenia

Pisanie dokumentów pokontrolnych

Termin

14-11-2022

Termin

14.11.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • Kontrolerzy
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Audytorzy zewnętrzni,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań z działania systemu kontroli zarządczej,
 • Pracownicy działów compliance,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie różnego rodzaju raportów okresowych

Cele

Podniesienie umiejętności pracowników w pisaniu sprawozdań/informacji pokontrolnych z audytów i kontroli oraz innych raportów sporządzanych w instytucjach. Skrócenie czasu finalnego pisania sprawozdań oraz zwiększenie ich przejrzystości a co za tym idzie szybsze dotarcie z komunikatem do odbiorcy

Efekty szkolenia

 • Skrócenie czasu pisania sprawozdań/wystąpień pokontrolnych,
 • Umiejętność jasnego formułowania ustaleń bez konieczności pogrubiania, podkreślania, zmiany koloru najważniejszej treści,
 • Umiejętność dostosowania sprawozdania do rodzaju zadania (zapewniające, kontrolne, doradcze, sprawdzające, raport okresowy),
 • Znajomość najczęściej popełnianych błędów i wiedza jak ich unikać
 • Znajomość zasad stosowania strony biernej i interpunkcji w zależności od celu sprawozdania
 • Umiejętność okiełznania długich zdań,
 • Wiedza na temat zbędnych wyrazów "zapychaczy" i znajomość zasad unikania ich przy pisani sprawozdań,
 • Nauka na błędach innych, zbiór praktycznych wskazówek do wykorzystania od ręki

Program

 1. Zanim zaczniesz kontrolę:
  • Ustalanie odbiorców i celów sprawozdania,
  • Określanie sposób zbierania informacji i dowód na potrzeby przygotowania sprawozdania,
  • Określanie formatu sprawozdania,
  • Komunikacja z klientem w trakcie formułowania ustaleń,
 2. Kiedy powstaje pierwszy draft:
  • Weryfikacja czy zakres ustaleń i zakres kontroli są tożsame,
  • Formułowanie treści sprawozdania (zdania wielokrotnie złożone, strona bierna),
  • Unikanie błędów w opisie stanu faktycznego,
  • Weryfikacja struktury sprawozdania, pod kątem szybkości dotarcia do kluczowych informacji,
  • Sprawdzenie czy sposób konstruowania treści jest obiektywny i nie zawiera krytycznych sformułowań w miejsce faktów,
  • Weryfikacja błędów, literówek,
  • Sposób przygotowywania załączników,
  • Spójność pomiędzy ustaleniami, opisem przyczyn i skutków oraz zaleceniami,
  • Najczęściej popełniane błędy
 3. Zatwierdzenie raportu przez koordynatora zadania lub osobę kierującą komórką kontroli:
  • Ustalenie sposobu komunikacji i uwzględniania poprawek,
  • Przyjmowanie informacji zwrotnej i dodatkowe prace w ramach audytu,
  • Przegląd jakości prowadzony przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad zadaniem i ostateczną treścią sprawozdania,
  • Komunikacja z kontrolowanym i prezentacja wyników