Tytuł szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej

Termin

10-05-2023

Termin

10.05.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

 

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenia identyfikowanie ryzyka i zarządzania ryzykiem w procesach,
 • Pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie systemu zarządzania ryzykiem,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Kontrolerzy
 • Audytorzy wewnętrzni

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem w administracji publicznej oraz pozyskanie umiejętności wykorzystania zarządzania ryzykiem do podnoszenia jakości zarządzania w oparciu o standardy kontroli zarządczej.

Efekty szkolenia

 • zapoznanie z wytycznymi oraz dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • pozyskanie umiejętności identyfikacji ryzyka i zarządzania ryzykiem w praktyce,
 • zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów organizacji dzięki zarządzaniu ryzykiem,
 • świadomość korzyści z zarządzania ryzykiem w administracji publicznej,
 • umiejętność wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem do poniesienia efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w organizacji

Program

 

 1. Spojrzenie strategiczne:
 • międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • nowa strategia KE w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć w projektach współfinansowanych z UE,
 • model trzech linii IIA (obrony), z perspektywy procesu zarządzania ryzykiem,
 • standardy kontroli zarządczej a zarządzanie ryzykiem,
 • role i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem,
 • kultura ryzyka w organizacji, co to jest i dlaczego jest ważna?
 • cele i mierniki.
 1. Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem:
 • identyfikacja ryzyka
 • ocena ryzyka
 • ustalenie priorytetów dla ryzyk
 • projektowanie odpowiedzi na ryzyka
 • monitorowanie i raportowanie ryzyka
 1. Warsztaty -proces identyfikacji i analizy ryzyka oraz projektowanie mechanizmów ograniczających wystąpienie ryzyka w oparciu o ustalenia audytów i kontroli oraz informacje od sygnalistów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nadużyć.