Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Koordynacja kontroli zewnętrznej i audytu wewnętrznego

Termin

25-11-2019

Termin

25.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z warsztatami

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za współprace i koordynacje współpracy z zewnętrznymi służbami audytu i kontroli
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli

Cele

Dostarczenie wiedzy na temat regulacji prawnych w obszarze audytu i kontroli ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kontrolowanych.

Efekty szkolenia

 • lepsze zrozumienie procesu audytu i kontroli a co za tym idzie poprawa współpracy pomiędzy służbami audytu i kontroli a pracownikami administracji publicznej
 • poprawa komunikacji pomiędzy obiema stronami i minimalizacja stresu wynikającego z procesów audytowych i kontrolnych
 • lepsze wykorzystanie wyników audytu i kontroli do usprawniania działań jednostki

Program

 • Podstawowe informacje z obszaru audytu wewnętrznego
  • rola i zakres działań audytu wewnętrznego
  • standardów i regulacji – zakres oraz kluczowe terminy specyficzne z perspektyw sprawnej współpracy
  • prawa i obowiązki audytowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w trakcie trwania całego procesu audytu i monitorowania zaleceń
  • warsztat 
 • Współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli
  • przedstawienie instytucji jakie mogą dokonywać audytówi kontroli
  • przedstawienie różnych regulacji z jakimi mogą spotkać się uczestnicy szkolenia w ramach audytów i kontroli
  • omówienie praktycznych aspektów koordynacji audytu/kontroli na poziomie instytucji, składania wyjaśnień, przygotowywania odpowiedzi na raporty/informacje pokontrolne
  • warsztat
 • Omówienie przykładowych nieprawidłowości i nadużyć stwierdzanych przez służby audytu i kontroli
  • prezentacja wybranych przykładów nieprawidłowości stwierdzonych przez służby prowadzące
 • Wykorzystanie wyników audytów i kontroli przy planowaniu i realizacji zadań mające na celu wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w tym ograniczające nadużycia – warsztat analityczny
  • omówienie kwestii związanych z monitorowaniem wdrożenia zaleceń i ich znaczenia dla ciągłego uczenia się organizacji i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania/projekty w tym w ramach analizy ryzyka prowadzonej przez organizację
  • warsztat