adw. dr hab. Piotr Sitniewski

autor monografii habilitacyjnej ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego” (C.H.  BECK 2018)l; autor ,,Otwarte dane i ponowne wykorzystywania. Przewodnik po zmianach” C.H. BEck 01.2022 r., autor rozprawy doktorskiej ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.), poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” Wolters Kluwer 2014 i 2016 i 2020 r..; autor komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (C.H. BECK 2018); ,,Dostęp do informacji publicznej w specyfice sądów powszechnych: (Wolters Kluwer 2021); ,,Odmowa dostępu do informacji” Wolters Kluwer 2021 r., prowadzi portal www.jawnosc.pl, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-2012;

Prowadzone szkolenia