Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznych

Termin

09-05-2022, 10-05-2022

Termin

9-10.05.2022

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: konwersatorium, z ciągłą prezentacją

Liczba uczestników

20

Koszt

600.00 PLN

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej do których obowiązków należy realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Cele

przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej oraz podstaw i zakresu odmowy udostępniania informacji publicznych; oraz aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
 • poznanie wiodących  linii orzeczniczych sądów administracyjnych
 •  podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji

Program

 • W jaki sposób może być realizowane prawo do informacji ?
 • Na czym polega odformalizowanie postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 • Termin na rozpoznanie wniosku.
 • Czym jest informacja publiczna.
 • W jakich formach prawnych odpowiadamy na wnioski?  
 • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności
 • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
 • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego
 • Składowe decyzji o odmowie