Tytuł szkolenia

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające z ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Termin

13-04-2022

Termin

13.04.2022

Czas trwania

8  godzin dydaktycznych   godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online – konwersatorium, z ciągłą prezentacją

Liczba uczestników

20

Koszt

450.00 PLN

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej do których obowiązków należy realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Cele

przekazanie kompleksowej informacji na temat nowych zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w oparciu o ustawę z dnia 11.08.2021 r.  o otwartych danych i ponownym wykorzystywania informacji sektora publicznego jaka weszła w życie 7 grudnia 2021 r

Efekty szkolenia

  • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
  • poznanie istniejących linii  orzeczniczych sądów administracyjnych w oparciu o poprzednią ustawę  otwartych danych,
  • podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

Program

  • Podstawowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  • Przedstawienie różnic pomiędzy nową ustawą a dotychczasową.
  • Nowe podmioty zobowiązane
  • Nowe formy ponownego wykorzystywania
  • Nowe prawne formy działania podmiotów zobowiązanych