Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zasady udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznych

Termin

01-12-2021, 02-12-2021

Termin

1-2.12.2021

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Online – konwersatorium z ciągłą prezentacją

Liczba uczestników

20

Koszt

600.00 PLN

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej do których obowiązków należy realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Cele

przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej oraz podstaw i zakresu odmowy udostępniania informacji publicznych; oraz aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie

 

Efekty szkolenia

  • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
  • poznanie wiodących  linii orzeczniczych sądów administracyjnych
  •  podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji

Program

  • W jaki sposób może być realizowane prawo do informacji ?
  • Na czym polega odformalizowanie postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej.
  • Termin na rozpoznanie wniosku.
  • Czym jest informacja publiczna.
  • W jakich formach prawnych odpowiadamy na wnioski?  
  • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności
  • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
  • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego
  • Składowe decyzji o odmowie.