Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania oraz ponownego wykorzystania informacji publicznej

Termin

27-04-2015, 28-04-2015

Czas trwania

16 godzin  dydaktycznych (2 dni szkoleniowe ), godz. 9.00 – 16.00

Forma zajęć

konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

930.00 PLN

Adresat

• osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej • wszyscy pracownicy administracji zainteresowani problematyką dostępu do informacji publicznej

Cele

Przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej, aktualnego orzecznictwa sądowe w zakresie prawa do informacji, stanu prawnej regulacji ponownego wykorzystywania informacji publicznej , stanu prac nad zmianami w zakresie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Efekty szkolenia

• nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści składanych wniosków • zaznajomienie się z podstawową linią orzecznictwa sądów administracyjnych w wybranych obszarach tematycznych

Program

1. Czym jest prawo do informacji publicznej?
2. Czy jest tylko prawem do uzyskania opisu informującego o określonych faktach?
3. Czy jest prawem do zapoznania się ze źródłem opisu informującego o określonych faktach?
4. Czy oznacza obowiązek cyklicznego informowania wnioskodawcy?
5. Czy obejmuje obowiązek informowania o zjawiskach przyszłych?
6. Dostęp do informacji publicznych a ponowne wykorzystanie informacji publicznych
7. Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (7 zasad);

  • w jakim zakresie stosujemy k.p.a. do postępowania regulowanego udip?
  • przebieg trybu wnioskowego
  • Przekształcenie informacji – możliwość wyliczenia i pobrania kosztów
  • w jakich formach prawnych odpowiadać na złożone wnioski
  • zjawisko przetworzenia informacji publicznej

8. Zjawisko ponownego wykorzystania informacji publicznej:

  • różnice między dostępem do informacji a ponownym wykorzystaniem
  • zasady podstawowe reuse
  • omówienie stanu prac legislacyjnych w zakresie planowanych zmian w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego