Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania ora z ponownego wykorzystania informacji publicznej

Termin

22-06-2015, 23-06-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe ), godz. 9.00 – 16.00

Forma zajęć

konwersatorium

Liczba uczestników

20 osób

Koszt

930.00 PLN

Prowadzący

Piotr Sitniewski

Adresat

■■ osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej
■■ wszyscy pracownicy administracji zainteresowani problematyką dostępu do
informacji publicznej

Cele

Przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej, aktualnego orzecznictwa sądowego w zakresie prawa do informacji, stanu prawnej regulacji ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stanu
prac nad zmianami w zakresie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Efekty szkolenia

■ nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści składanych wniosków
■ zaznajomienie się z podstawową linią orzecznictwa sądów administracyjnych w wybranych obszarach tematycznych

Program

■ Czym jest prawo do informacji publicznej?
- Czy jest tylko prawem do uzyskania opisu informującego o określonych faktach?
- Czy jest prawem do zapoznania się ze źródłem opisu informującego o określonych faktach?
- Czy oznacza obowiązek cyklicznego informowania wnioskodawcy?
■Czy obejmuje obowiązek informowania o zjawiskach przyszłych?
■ Dostęp do informacji publicznych a ponowne wykorzystanie informacji publicznych
■ Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (7 zasad);
- w jakim zakresie stosujemy k.p.a. do postępowania regulowanego udip?
- przebieg trybu wnioskowego
- przekształcenie informacji – możliwość wyliczenia i pobrania kosztów
- w jakich formach prawnych odpowiadać na złożone wnioski
- zjawisko przetworzenia informacji publicznej
■ Zjawisko ponownego wykorzystania informacji publicznej:
- różnice między dostępem do informacji a ponownym wykorzystaniem
- zasady podstawowe reuse
- omówienie stanu prac legislacyjnych w zakresie planowanych zmian w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego