Tytuł szkolenia

Kompleksowe omówienie zasad udostępniania oraz odmowy udostępniania informacji publicznych - wzory pism

Termin

28-11-2023, 29-11-2023

Termin

28-29.11.2023

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: konwersatorium z licznymi przykładami praktycznymi

Liczba uczestników

25

Koszt

800.00 PLN

Adresat

 • administratorzy informacji publicznej
 • osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 • rzecznicy prasowi w urzędach 

Cele

 • przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego
 • zaprezentowanie różnic między odmową a niemożności udostępnienia informacji publicznej 
 • Kompleksowe omówienie podstaw odmowy udostępnienia informacji 

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
 • poznanie wiodących  linii orzeczniczych sądów administracyjnych
 •  podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji 

Program

 • Czym jest prawo do informacji publicznej,  jak może być realizowane
 • Na czym polega odformalizowanie postępowania w trybie u.d.i.p.
 • Co stanowi a co nie informację publiczną - wybrane linie orzecznicze
 • Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (5 zasad)
 • Zasady odmowy udostępniania informacji publicznych
 • Przebieg postępowania wnioskowego