Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania oraz ponownego wykorzystania informacji publicznej

Termin

22-09-2015, 23-09-2015

Czas trwania

22-23.09. 2015
16  godzin dydaktycznych, (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium z licznymi przykładami praktycznymi

Liczba uczestników

20

Koszt

950.00 PLN

Adresat

 • pełnomocnicy do spraw informacji publicznej
 • osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Cele

Przekazanie kompleksowej informacji na temat:

 • zasad udostępniania informacji publicznej
 • aktualnego orzecznictwa sądowego w zakresie prawa do informacji
 • stanu prawnej regulacji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Ukazanie istniejących przykładów dobrych praktyk.

Efekty szkolenia

 • umiejętność praktycznego wykorzystania uzyskanych informacji
 • umiejętność właściwego odczytywania treści składanych wniosków
 • znajomość podstawowych linii orzeczniczych sądów administracyjnych w wybranych obszarach tematycznych

Program

 • Zagadnienia wstępne
 • Czym jest prawo do informacji publicznej, w jaki sposób może być realizowane
 • Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (7 zasad)
 • Ujęcie przedmiotowe prawa do informacji publicznej (co stanowi a co nie informację publiczną - wybrane linie orzecznicze sądów w tym zakresie; pojęcie dokumentu wewnętrznego, prywatnego oraz urzędowego)
 • Zjawisko ponownego wykorzystania informacji publicznej – rozdz. 2a (opis przebiegu postępowania; różnice z trybem dostępu do informacji; zasady podstawowe procedury reuse).