Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zasady rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznych – szkolenie dla początkujących

Termin

22-11-2021

Termin

22.11.2021

Czas trwania

8  godzin dydaktycznych (jeden dzień szkoleniowy)  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Online – konwersatorium, z ciągłą prezentacją

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej do których obowiązków należy realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Cele

przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej oraz aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

Efekty szkolenia

  • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
  • omówienie zasad kardynalnych rozpatrywania wniosków uwzględniających  orzecznictwo sądów administracyjnych

Program

  • W jaki sposób może być realizowane prawo do informacji ?
  • Na czym polega odformalizowanie postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej.
  • Termin na rozpoznanie wniosku.
  • Czym jest informacja publiczna.
  • W jakich formach prawnych odpowiadamy na wnioski?