Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Termin

26-09-2016, 27-09-2016

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium z licznymi przykładami praktycznymi

Liczba uczestników

20

Koszt

950.00 PLN

Adresat

 • pełnomocnicy do spraw informacji publicznej
 • osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej i wnioski o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Cele

 • przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego
 • omówienie podstawowych zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jakie wynikają z treści ustawy z dnia 25.02.2016 r., o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • zaprezentowanie różnic między prawem do informacji i prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści składanych wniosków
 • poznanie podstawowych linii orzeczniczych sądów administracyjnych w wybranych obszarach tematycznych

Program

 • Czym jest prawo do informacji publicznej, w jaki sposób może być realizowane
 • Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (7 zasad)
 • Ujęcie przedmiotowe prawa do informacji publicznej (co stanowi a co nie informację publiczną - wybrane linie orzecznicze sądów w tym zakresie; pojęcie dokumentu wewnętrznego, prywatnego)
 • Zjawisko ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego –
 • Jakie cele przyświecają dostępowi do informacji a jakie ponownemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Czym jest informacja publiczna  a czym informacja sektora publicznego
 • Opis przebiegu postępowania; różnice z trybem dostępu do informacji; zasady podstawowe procedury reuse)
 • Różnice w zakresie przebiegu obu procedur
 • Omówienie istniejących orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznych