Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego – wzory pism

Termin

22-03-2017, 23-03-2017

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium z licznymi przykładami praktycznymi

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Adresat

 • administratorzy informacji publicznej
 • osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej i wnioski o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

Cele

 • przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego
 • omówienie podstawowych zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jakie wynikają z treści ustawy z dnia 25.02.2016 r., o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • zaprezentowanie różnic między prawem do informacji i prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
 • poznanie wiodących  linii orzeczniczych sądów administracyjnych
 •  podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji

Program

 • Czym jest prawo do informacji publicznej,  jak może być realizowane
 • Na czym polega odformalizowanie postępowania o udostępnienie informacji
 • Ujęcie przedmiotowe prawa do informacji publicznej (co stanowi a co nie informację publiczną - wybrane linie orzecznicze sądów w tym zakresie; pojęcie dokumentu wewnętrznego, prywatnego)
 • Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (5 zasad)
 • Zjawisko ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego –
 • Jakie cele przyświecają dostępowi a jakie ponownemu wykorzystaniu
 • Czym jest informacja publiczna  a czym informacja sektora publicznego
 • Różnice trybów postępowania w dostępie i ponownym wykorzystaniu
 • Omówienie istniejących orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego