Ingrid Szrajer

ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty unijne. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami unijnymi, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020  w Ministerstwie Rozwoju.

Prowadzone szkolenia