Tytuł szkolenia

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla sektora finansów publicznych - jak się przygotować do nowych wyzwań?

Termin

11-04-2022, 12-04-2022

Termin

11-12.04.2022

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie online: prezentacja, analiza przykładów, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS)
 • pracownicy instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa i Urzędy Marszałkowskie)

Cele

Poznanie zasad realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 - czyli kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać, kiedy ruszy Nowa Perspektywa, ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny, jak się przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. 

Efekty szkolenia

 • oszacowanie swoich szanse na dofinansowanie
 • ułatwienie wyboru obszarów do realizacji projektów
 • Przygotowanie do aplikowania o środki.

Program

 • Nowa perspektywa finansowa 2021-2027  - nowy system i zasady realizacji projektów
  • Logika interwencji - 6 celów polityki w miejsce 11 - czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
  • Czym różni się Polityka Spójności od Krajowego Planu Odbudowy?
  • Co to jest REACT-EU – kto może z niego skorzystać?
  • Zasady dystrybucji środków oraz oceny projektów
  • System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich
 • Nowe programy operacyjne krajowe finansujące różne typy projektów a wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Linia demarkacyjna - Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy
 • Instrumenty terytorialne
 • Zasady finansowania projektów
  • Sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne
  • Zaliczki czy refundacja?
  • Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny
 • Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027
  • Kwalifikowalność wydatków
  • Trwałość projektu
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków
  • Systemy informatyczne wspierające realizację projektów
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką