Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów

Termin

13-06-2019, 14-06-2019

Termin

13-14.06.2019

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, analiza przypadków, dyskusja moderowana przez trenerkę

Liczba uczestników

15

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • pracownicy beneficjentów zaangażowani w realizację projektów unijnych krajowych i regionalnych
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za kontrolę realizowanych w jednostce projektów unijnych

Cele

Poznanie przez uczestników i uczestniczki zasad kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020  w celu przygotowania się do przejścia jej z sukcesem.

Efekty szkolenia

 • poznanie nowych zasad kontroli projektów UE w systemie SL2014
 • poznanie najczęstszych nieprawidłowości u innych Beneficjentów i ich konsekwencji dla Beneficjentów
 • stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie

Program

 • Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020
  • Instytucje uprawnione do kontroli
  • Rodzaje kontroli (kontrola systemowa, weryfikacja wydatków, kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola trwałości, wizyta monitoringowa, kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur)
  • Informacje i zalecenia pokontrolne
 • Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli
 • Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach
 • Nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – case study:
  • Nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców
  • Niezgodność  z decyzją/umową o dofinansowaniu oraz warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów
  • Nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów
  • Nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – najważniejsze aspekty i różnice wobec poprzedniej perspektywy (2007-2013)
 • Stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką