Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

System SL2014 - jak rozliczać projekty unijne?

Termin

29-05-2019

Termin

29.05.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę, analiza przypadków, dyskusja moderowana przez trenerkę

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • pracownicy beneficjentów zaangażowani w rozliczanie projektów unijnych krajowych i regionalnych
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za kontrolę realizowanych
 • w jednostce projektów unijnych, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu jednostki

Cele

Poznanie przez uczestników i uczestniczki procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020  z wykorzystaniem systemu SL2014.

Efekty szkolenia

 • poznanie nowych zasad rozliczania projektów UE w systemie SL2014
 • przygotowanie do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów

Program

 • System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy o dofinansowanie (uprawnienia, odpowiedzialność)
 • Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014:
  • harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja
  • zamówienia publiczne i dokumentacja
 • Wniosek o płatność:
  • rejestracja wniosku o płatność
  • uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego
  • obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta
 • Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.
 • Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu
 • Pozostałe zakładki systemu SL2014 niezbędne w rozliczeniach:
  • pisma i wiadomości w Module Korespondencja.
  • baza Personelu - dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?
  • monitorowanie uczestników – czy tylko w projektach EFS?
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką