Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE System SL2014 - jak rozliczać projekty unijne?

Termin

18-05-2021

Termin

18.05.2021

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz.9.00-15.30

Forma zajęć

Warsztaty z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych: 1.Prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę 2.Analiza przypadków 3.Dyskusja moderowana przez trenerkę

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • kierownicy i koordynatorzy projektów unijnych
 • specjaliści ds. funduszy unijnych, księgowi, kadrowi
 • opiekunowie projektów z Instytucji zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność

Cele

Poznanie zasad sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020  z wykorzystaniem systemu SL2014.

Efekty szkolenia

 • przygotowanie do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów
 • poznanie tajników SL2014
 • przyspieszenie i zwiększenie bezpieczeństwa rozliczania projektów

Program

 1. System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją (uprawnienia, odpowiedzialność, logowanie do systemu, zakładki systemu)                  
 2. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu
 3. Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014:
  • Harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja
  • Zamówienia publiczne – kto, jak  i kiedy wprowadza zamówienia?
  • Dokumentacja – jak mądrze korzystać z tej zakładki?
 4. Wniosek o płatność:
  • Rejestracja wniosku o płatność
  • Uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego  i finansowego
  • Obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta
 5. Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu
 6. Pozostałe zakładki systemu SL2014 niezbędne w rozliczeniach:
  • Pisma i wiadomości w Module Korespondencja.
  • Baza Personelu - dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?
 7. Dyskusja i konsultacje z trenerką