dr hab. Robert Suwaj

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych a jednocześnie praktyk, znający specyfikę działania organów administracji publicznej; pracownik organu wyższego stopnia;
autor ponad 150 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m.in.: „Kodeks postępowania administracyjnego – wzory pism i dokumentów”, ”Wydawanie decyzji administracyjnych”, „Administracyjne postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego”, "Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej". Uczestnik, referent i organizator konferencji i seminariów naukowych, prowadzący cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla pracowników administracji publicznej z zakresu proceduralnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.

Prowadzone szkolenia