Jarosław Marciniak

Ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce HR (audyt, analiza), regulacjach wewnętrznych (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i motywacji. Jest ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji w miejscu pracy, zajmuje się problematyką ograniczania niekorzystnych zjawisk w miejscu pracy (anomia pracownicza, konflikty, naruszenia norm i standardów). Jest autorem ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek związanych z tymi zagadnieniami.

Prowadzone szkolenia