Tytuł szkolenia

Zarządzanie relacjami w pracy – ograniczanie ryzyka osobowego w zarządzaniu

Termin

08-11-2019

Termin

8.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

 • kierownicy i koordynatorzy zespołów zainteresowani  poprawieniem  swoich umiejętności w zakresie oceniania i zarządzania ludźmi

Cele

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat ryzyka w zarządzaniu, szczególnie w odniesieniu do relacji przełożony – podwładny, a także w układzie poziomym oraz wiedzy dotyczącej zasad, form i sposobów efektywnego przekazywania informacji w miejscu pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność określania poziomów ryzyka w zarządzaniu ludźmi i pracą
 • umiejętność zarządzania relacjami – w szczególności w zakresie identyfikacji, wyjaśniania i ograniczania konfliktów
 • przyswojenie zasad motywacji, w tym również prowadzenia rozmów z tzw. trudnymi pracownikami

Program

 • Rodzaje ryzyka w zarządzaniu ludźmi i pracą
 • Metody i narzędzia ograniczania ryzyka
 • Co musimy zapamiętać o relacjach w miejscu pracy
 • Rozliczanie pracowników - rozmowy indywidualne z podwładnymi – zasady i sposoby
 • Konstruktywna informacja zwrotna – metodologia postępowania
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów
 • Motywacja na co dzień – doskonalenie efektywnego kierowania
 • Podsumowanie zajęć, rekomendacje